Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizytówki naukowe

Wizytówki naukowe

Prezentowane w tej części wizytówki naukowe dotyczą wydziałów UJ oraz jednostek pozawydziałowych. Zostały one wydane w publikacji "Uniwersytet Jagielloński. O badaniach i współpracy naukowej" (2015).

.
 

 

 

 

 

Informacje wydawnicze

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zamieszczając materiały zaczerpnięte z tej publikacji, należy podać jej pełny tytuł oraz adres strony internetowej: www.nauka.uj.edu.pl.

Publikacja opracowana na podstawie informacji przygotowanych przez wydziały oraz jednostki międzywydziałowe i międzyuczelniane.
   
Wydawca:
  • Uniwersytet Jagielloński, Dział Promocji i Informacji, Kraków 2015

Redakcja:
  • dr Piotr Żabicki, Dział Promocji i Informacji UJ

Rada wydawnicza:
  • prof. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych,
  • Edyta Giżycka, CITTRU,
  • dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, kierownik CITTRU,
  • prof. Jarosław Koperski, prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • prof. Maciej Małecki, pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum,
  • Rita Pagacz-Moczarska, redaktor naczelna czasopisma „Alma Mater"