Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki medyczne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy symetria twarzy ma wpływ na zdrowie?

Czy symetria twarzy ma wpływ na zdrowie?

Badania sugerują, że osoby posiadające bardziej symetryczne twarze są postrzegane jako atrakcyjniejsze, mają lepiej rozwinięty układ immunologiczny oraz są bardziej odporne na infekcje górnych dróg oddechowych. Skąd wynika taka zależność i co się pod nią kryje? O symetrii twarzy pisze dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.

Percepcja twarzy ludzkiej jest ważna w wielu wymiarach naszego życia. Osoby, które są podobne do nas samych sprawiają wrażenie bardziej godnych zaufania niż osoby nieznajome (DeBruine et al. 2005), kobiecość lub męskość twarzy wpływa na postrzeganą atrakcyjność (Little et al. 2011), tak samo jako podobieństwo danej twarzy do naszych rodziców (Marcinkowska et al. 2012), czy rodzeństwa (Marcinkowska et al. 2013). Co więcej, percepcja twarzy różni się w zależności od warunków życia (Marcinkowska et al. 2014, Marcinkowska et al. 2019), wieku (Marcinkowska et al. 2017), czy poziomu hormonów płciowych (Marcinkowska et al. 2018).

Jedną z cech, wpływających na percepcję twarzy jest jej symetria, a ściślej mówiąc, brak tak zwanej asymetrii fluktuacyjnej. Asymetria ta jest definiowana jako przypadkowe odchylenie od idealnej symetrii w obustronnych cechach fizycznych, które nie wykazuje żadnej tendencji kierunkowej (Vanvalen 1962). Od kilkudziesięciu lat badacze szukają źródeł asymetrii fluktuacyjnej i próbują zrozumieć jej związek z postrzeganą atrakcyjnością i innymi cechami osobniczymi (Grammer i Thornhill 1994).

Uważa się, że nasilenie asymetrii twarzy może służyć jako wskaźnik mówiący o zdolności organizmu do rozwoju dwustronnie symetrycznego w obliczu różnych komplikacji środowiskowych (np. takich jak niedobory energii lub infekcje patogenne, Parsons 1990). Oznacza to, że symetria twarzy może być uważana za miernik stabilności rozwojowej (też prenatalnej) i wskazywać może na tak zwaną dziedziczną jakość genetyczną (Thornhill i Moller 1997), która w naukach biologicznych jest szeroko rozumiana jako szanse organizmu na przekazanie własnych genów do następnych pokoleń. Innymi słowy znaczyłoby to, że podobają nam się twarze symetryczne, bo sygnalizują one potencjalne, ogólnoustrojowe zdrowie (w tym zdrowie reprodukcyjne) danej osoby.

Zgodnie z tym rozumowaniem symetria twarzy została powiązana zarówno z rzeczywistym (Van Dongen i Gangestad, 2011), jak i postrzeganym (Jones 2018) stanem zdrowia. Okazuje się również, że stres oksydacyjny (marker szybkości starzenia się organizmu) jest powiązany z symetrią twarzy. Badania prowadzone w ostatnich latach w Instytucie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum pokazały, że kobiety o wysokich stężaniach markerów stresu oksydacyjnego (czyli o wysokim stopniu starzenia się organizmu) nie tylko są postrzegane jako mniej symetryczne przez przypadkowych sędziów, ale również ich twarze faktycznie charakteryzują się większą asymetrią (Marcinkowska et al. 2020).

Nie wszystkie badania, jednak, wskazują na tak prostą zależność między symetrią a zdrowiem i atrakcyjnością. Niedawno opublikowane badanie, w oparciu o pokaźnych rozmiarów grupę respondentów nie potwierdziło związku symetrii z licznymi wskaźnikami rzeczywisty stan zdrowia (Foo et al. 2017). Nie jest więc jasne, które konkretnie aspekty zdrowia są połączone z symetrią twarzy, i na którym etapie rozwoju osobniczego (od momentu, kiedy jesteśmy dwoma połączonymi komórkami naszych rodziców, do momentu naszej śmierci) może dojść do nasilenia lub zerwania tej zależności.

 

Dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli

Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

 

Polecamy również
O zgrozo fruktozo! Czyli o cukrze (nie tylko owocowym) w detalach
O zgrozo fruktozo! Czyli o cukrze (nie tylko owocowym) w detalach
Jak mózg kontroluje miażdżycę?
Jak mózg kontroluje miażdżycę?
Czy statystyka rzeczywiście kłamie?
Czy statystyka rzeczywiście kłamie?
Nobel 2021 dla receptorów dotyku i temperatury
Nobel 2021 dla receptorów dotyku i temperatury