Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności - omówienie wyników badań

Analiza modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności - omówienie wyników badań

Zespół badawczy złożony z studentów i studentek Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, przygotował raport dotyczący Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)– projektu realizowanego w latach 2009-2014 mającego na celu zwiększenie skuteczności walki z bezdomnością w Polsce. Nad całością prac czuwał dr Maksymilian Galon z INPiSM UJ.

„Celem raportu nie było stworzenie propozycji rozwiązań systemowych a zdiagnozowanie przyczyn niskiej skuteczności tak ambitnego, dobrze wykonanego i kosztownego projektu jakim jest GSWB. Raport pozwolił zgromadzić dane niezbędne do planowania strategicznego oraz dalszych badań, które po świetnych doświadczeniach współpracy z Kołem Naukowym Publicystyki Politycznej UJ z pewnością będą kontynuowane” – wskazuje dr Galon.

Skąd pomysł właśnie na taki temat pracy badawczej? „GSWB znalazł się w centrum naszych zainteresowań badawczych, gdyż zrobił na nas olbrzymie wrażenie. Pierwsze zetknięcie z nim wywołało w nas poczucie kontaktu z dokumentem kompletnym, opisującym całościowo zjawisko bezdomności i walkę z nim” – przekonują we wstępie publikacji studenci i studentki zaangażowani w projekt.

„Wykonana przez nas analiza wykazała, że organizacje walczące z bezdomnością znajdują się w kiepskiej pozycji „konkurencyjnej” i powinny obrać strategię defensywną (mini-mini, WT/TW). Dodatkowo Współczynnik Odniesienia Sukcesu (PSS) jest na relatywnie niskim poziomie (0,49), co można uznać za kiepsko rokujące dla zmiany sytuacji. W przypadku fi rm działających na rynku oznacza to zazwyczaj potrzebę całkowitego zdania się na sytuacje i marne możliwości poprawy swojego losu. Szczęśliwie sama analiza wykazała również, że słabe strony, które zaważyły na wynikach analizy, można relatywnie łatwo i tanio usunąć, co daje pewne nadzieje. Głównym celem strategii w najbliższym czasie powinno być jak najszybsze usunięcie słabych stron, które zwiększają ryzyka związane z zagrożeniami dla samych organizacji walczących z bezdomnością. Analiza SWOT/TOWS nie zakłada konieczności odnoszenia się do wszystkich odkrytych czynników, a jedynie do tych najistotniejszych. Na najważniejszych czynnikach opierać się też będzie następna część wywodu. Zainteresowanych tym, dlaczego te, a nie inne czynniki wpłynęły na ich dobór, zachęcamy do analizy załącznika zawierającego tabele krzyżowe. Warto podkreślić również, że otoczenie (w przypadku bezdomności jest to społeczeństwo) nie jest negatywnie nastawione do rozwiązania problemu. Prędzej obojętnie lub okresowo pozytywnie nastawione - tym łatwiej powinno się usuwać słabe strony. Choć jak udało nam się ustalić, że często do bezdomnych przylegają negatywne skojarzenia, to jednak czysto ludzkie odruchy w dalszym ciągu nakazują nam pomoc osobom będącym w potrzebie” – piszą początkujący naukowy w publikacji.

Zespół przeprowadził pogłębione wywiady z ekspertami w tematyce analizowanego modelu. „Przeprowadzając wywiady pogłębione mieliśmy nadzieję uzyskać odpowiedzi na pytania (13 pytań w formularzu – red.) zawarte w formularzu załączonym poniżej. Naszym celem było uzyskanie wiedzy o kontekście walki z bezdomnością oraz przede wszystkim powstawania GSWB. Owoce naszej pracy przedstawiamy poniżej w formie listy pytań i wniosków dotyczących odpowiedzi” – przekonują autorzy.

Tematyka raportu z pewnością należy do tych z gatunku trudnych, a równocześnie potrzebnych. Osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy może przede wszystkim na poziomie instytucjonalnym. Dlatego też raporty analizujące narzędzia, którymi dysponujemy, powinny być na bieżąco analizowane i poprawiane.

Informacje o raporcie

Autorzy: Marcin Bąk , Andrzej Ciepły, Maksymilian Galon, Karol Kordas, Krystian Petz, Anastasiia Pugach.

Wydawca: Koło Naukowe Publicystyki Politycznej UJ, Wydawnictwo Zeroplus.studio

Recenzja: dr Michał Dulak

Całość dostępna tutaj.