Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ucieczka z pułapki [video]

Ucieczka z pułapki [video]

Dzięki zrozumieniu tego, w jaki sposób grzyby Candida albicans "wymykają się" naszemu układowi odpornościowemu, będziemy mogli lepiej chronić się przed niebezpiecznymi grzybicami.

Candida albicans, mimo że stanowi florę fizjologiczną nawet 80% populacji ludzkiej, w pewnych warunkach może zamanifestować swoją złowrogą naturę. Do sprzyjających okoliczności możemy zaliczyć np. antybiotykoterapie, które zaburzają balans mikrobiologiczny organizmu, faworyzując rozwój tego drożdżaka.

Zakażenia grzybicze są szczególnie niebezpieczne dla osób z chronicznym obniżeniem odporności (AIDS), przechodzących transplantacje czy wszczepianie implantów. W tych przypadkach Candida skutecznie może zajmować coraz to większe powierzchnie organizmu, dostając się również do naszego krwiobiegu - a to może skutkować infekcją narządów wewnętrznych oraz rozwojem sepsy.

Spotkanie Candida - neutrofil

Neutrofile są komórkami odpornościowymi biorącymi udział w reakcji immunologicznej przeciwko mikrobom. Ponieważ mogą szybko reagować na pojawiające się zagrożenie, należą do pierwszej linii obrony organizmu. Jednym z mechanizmów obronnych przeciwko drożdżakom jest uwalnianie struktur zwanych zewnątrzkomórkowymi pułapkami neutrofilowymi.  Podczas kontaktu z komórkami Candida albicans, neutrofil pęka wyrzucając swoją zawartość w postaci sieci złożonej z materiału genetycznego, czyli DNA, białek oraz krótszych cząsteczek także złożonych z aminokwasów zwanych peptydami. Dwa ostatnie składniki mają właściwości mikrobójcze. Mimo, że ten proces obronny wydaje się być powszechny, został odkryty dopiero w 2004 r. i do tej pory jest słabo poznany. [patrz także]

Badania tego fascynującego spotkania między Candida albicans a neutrofilem prowadzone są w Zakładzie Biochemii Analitycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Celem projektu jest zrozumienie tego, w jaki sposób drożdżak broni się przed wyrzucanymi pułapkami oraz czy potrafi je wykorzystać do własnych celów, zwiększając postęp infekcji. Odpowiedź na te pytania ukryta jest w procesach, jakie zachodzą podczas kontaktu białek wchodzących w skład NET (ang. Neutrophil Extracellular Traps) i tych należących do drożdżaka, znajdujących się na jego powierzchni, zwanych adhezynami oraz wydzielanych głównie do otoczenia  enzymów, które zdolne są do trawienia białek gospodarza. Zrozumienie tego, które białka mikrobójcze, mogą być niszczone przez te enzymy oraz, które cząsteczki adhezyn mogą wiązać się do struktury sieci, pomoże zrozumieć przebieg tego spotkania, od którego zależy nasze zdrowie a nawet życie.

tekst: Mariusz Gogól

Zdjęcie powyżej przedstawia zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (fot. Marcin Zawrotniak)

Wystąpienie Mariusza Gogóla podczas półfinału konkursu FameLab Poland 2015, które było poświęcone drożdżakowi Candida albicans.

 

Polecamy również
Zmiany klimatu tworzą nowe wyspy [video]
Zmiany klimatu tworzą nowe wyspy [video]
Druk 3D rewolucjonizuje medycynę. Przykładem model wątroby stworzony na UJ [video]
Druk 3D rewolucjonizuje medycynę. Przykładem model wątroby stworzony na UJ [video]
Kiedy słuch widzi rytm [video]
Kiedy słuch widzi rytm [video]
Modraszki, bogatki, szmaragdziki i piłodziób
Modraszki, bogatki, szmaragdziki i piłodziób