Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania pokazują: równość płci jest ważna dla Polaków i Polek!

Badania pokazują: równość płci jest ważna dla Polaków i Polek!

Dzięki współpracy naukowców z UJ oraz Uniwersytetu w Oslo zbadano zjawisko występowania i postrzegania równości płci w życiu codziennym. Okazuje się, że równość płci jest ważną wartością dla ponad 80% Polek i Polaków.

Więcej o nauce?! Dołącz do profilu strony. www NAUKA.uj.edu.pl na Facebooku 

Badania w ramach projektu „Równość płci i jakość życia. Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii" (GEQ) obejmowały różne wymiary praktyki i świadomości społecznej. Z jednej strony, zbadano opinie Polek i Polaków na temat równości płci oraz ról rodzinnych, z drugiej – przeanalizowano praktyki równościowe w zakresie podziału obowiązków domowych, sprawowania opieki, uczestnictwa w rynku pracy, udziału w życiu publicznym i społecznym. Zwrócono także uwagę na dystrybucję zasobów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, między kobietami i mężczyznami.

„W badaniach skupiono się na złożonych relacjach między równością płci w dzieciństwie, życiu rodzinnym oraz pracy zawodowej a jakością życia i satysfakcją ze zdrowia. Pod uwagę wzięto również kulturowe i instytucjonalne uwarunkowania kształtujące te relacje" – informuje Anna Ratecka z Instytutu Socjologii UJ, koordynatorka projektu. „Badania polsko-norweskiego zespołu GEQ dotyczyły wielu obszarów życia, w tym również wrażliwych tematów, na przykład doświadczenia przemocy w dzieciństwie czy w związkach intymnych". Metody badawcze, które zostały wykorzystane w projekcie to ogólnopolskie badania sondażowe (reprezentatywna próba 1501 osób) uzupełnione analizą danych i polityk społecznych oraz badaniami jakościowymi prowadzonymi w Polsce i Norwegii.

Wyniki przeprowadzonego w ramach projektu GEQ ogólnopolskiego sondażu pokazują, że równość płci jest ważną wartością dla 80% Polek i Polaków, a 87% respondentów i respondentek uważa, że należy przekazywać tę ideę dzieciom w rodzinie.

Istotne zależności

Źródło: Równość Płci i Jakość Życia. Raport z badań sondażowych 2016.

Jak pokazało badanie, ponad 50% Polek i Polaków doświadczyło w dzieciństwie przemocy fizycznej. Przemoc występowała rzadziej w rodzinach, w których decyzje podejmowane były wspólnie przez oboje rodziców lub opiekunów. Ponad połowa respondentów i respondentek dostawała klapsy lub doświadczyła innych kar fizycznych w domach, gdzie decyzję podejmował jeden z rodziców/opiekunów, podczas gdy tej formy przemocy doświadczyło prawie dwukrotnie mniej respondentów/respondentek pochodzących z rodzin, w których decydowano wspólnie.

Co więcej, badania jasno wskazują, że bycie ofiarą przemocy w dzieciństwie znacznie zwiększa ryzyko jej wystąpienia w życiu dorosłym, a doświadczenie przemocy w okresie dzieciństwa wpływa negatywnie na jakość życia i satysfakcję ze zdrowia w dorosłym życiu.

Źródło: Równość Płci i Jakość Życia. Raport z badań sondażowych 2016.

Ważnym obszarem życia, w którym równość płci jest odczuwana na co dzień, to rodzina, prace na rzecz gospodarstwa domowego oraz opieka nad dziećmi i osobami zależnymi. W polskich rodzinach sfera prywatna wciąż pozostaje domeną kobiet. Chociaż – jak pokazują badania GEQ - zaangażowanie mężczyzn w sferę rodzinną rośnie w kolejnych pokoleniach to nadal głównie na kobietach spoczywa obowiązek organizacji życia rodzinnego (63% kobiet decyduje o tym co się spożywa w porównaniu do 4% mężczyzn; 47% kobiet opiekuje się osobami chorymi, starszymi lub wymagającymi pomocy w porównaniu do 8% mężczyzn).

* * *

19 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki badań. Jej organizatorem jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w godzinach od 10 do 14.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do 12 kwietnia 2016 roku. Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać e-mail na adres: geq@uj.edu.pl. W tytule e-maila należy wpisać „Konferencja GEQ", a w jego treści swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, afiliacja).

Projekt finansowany jest z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, Jego realizatorami są Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centre for Gender Research i Institute of Health and Society Uniwersytetu w Oslo oraz Katedrą Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.geq.socjologia.uj.edu.pl.

Polecamy również
Szczepionka przeciwko malarii – przełom?

Szczepionka przeciwko malarii – przełom?

Zrozumieć dzikie pszczoły – zespół pierwiastków napędzany energią

Zrozumieć dzikie pszczoły – zespół pierwiastków napędzany energią

Najdokładniejsze w historii obrazy młodego Wszechświata

Najdokładniejsze w historii obrazy młodego Wszechświata

Pszczoły na diecie? [wideo]

Pszczoły na diecie? [wideo]