Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania pokazują: równość płci jest ważna dla Polaków i Polek!

Badania pokazują: równość płci jest ważna dla Polaków i Polek!

Dzięki współpracy naukowców z UJ oraz Uniwersytetu w Oslo zbadano zjawisko występowania i postrzegania równości płci w życiu codziennym. Okazuje się, że równość płci jest ważną wartością dla ponad 80% Polek i Polaków.

Więcej o nauce?! Dołącz do profilu strony. www NAUKA.uj.edu.pl na Facebooku 

Badania w ramach projektu „Równość płci i jakość życia. Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii" (GEQ) obejmowały różne wymiary praktyki i świadomości społecznej. Z jednej strony, zbadano opinie Polek i Polaków na temat równości płci oraz ról rodzinnych, z drugiej – przeanalizowano praktyki równościowe w zakresie podziału obowiązków domowych, sprawowania opieki, uczestnictwa w rynku pracy, udziału w życiu publicznym i społecznym. Zwrócono także uwagę na dystrybucję zasobów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, między kobietami i mężczyznami.

„W badaniach skupiono się na złożonych relacjach między równością płci w dzieciństwie, życiu rodzinnym oraz pracy zawodowej a jakością życia i satysfakcją ze zdrowia. Pod uwagę wzięto również kulturowe i instytucjonalne uwarunkowania kształtujące te relacje" – informuje Anna Ratecka z Instytutu Socjologii UJ, koordynatorka projektu. „Badania polsko-norweskiego zespołu GEQ dotyczyły wielu obszarów życia, w tym również wrażliwych tematów, na przykład doświadczenia przemocy w dzieciństwie czy w związkach intymnych". Metody badawcze, które zostały wykorzystane w projekcie to ogólnopolskie badania sondażowe (reprezentatywna próba 1501 osób) uzupełnione analizą danych i polityk społecznych oraz badaniami jakościowymi prowadzonymi w Polsce i Norwegii.

Wyniki przeprowadzonego w ramach projektu GEQ ogólnopolskiego sondażu pokazują, że równość płci jest ważną wartością dla 80% Polek i Polaków, a 87% respondentów i respondentek uważa, że należy przekazywać tę ideę dzieciom w rodzinie.

Istotne zależności

Źródło: Równość Płci i Jakość Życia. Raport z badań sondażowych 2016.

Jak pokazało badanie, ponad 50% Polek i Polaków doświadczyło w dzieciństwie przemocy fizycznej. Przemoc występowała rzadziej w rodzinach, w których decyzje podejmowane były wspólnie przez oboje rodziców lub opiekunów. Ponad połowa respondentów i respondentek dostawała klapsy lub doświadczyła innych kar fizycznych w domach, gdzie decyzję podejmował jeden z rodziców/opiekunów, podczas gdy tej formy przemocy doświadczyło prawie dwukrotnie mniej respondentów/respondentek pochodzących z rodzin, w których decydowano wspólnie.

Co więcej, badania jasno wskazują, że bycie ofiarą przemocy w dzieciństwie znacznie zwiększa ryzyko jej wystąpienia w życiu dorosłym, a doświadczenie przemocy w okresie dzieciństwa wpływa negatywnie na jakość życia i satysfakcję ze zdrowia w dorosłym życiu.

Źródło: Równość Płci i Jakość Życia. Raport z badań sondażowych 2016.

Ważnym obszarem życia, w którym równość płci jest odczuwana na co dzień, to rodzina, prace na rzecz gospodarstwa domowego oraz opieka nad dziećmi i osobami zależnymi. W polskich rodzinach sfera prywatna wciąż pozostaje domeną kobiet. Chociaż – jak pokazują badania GEQ - zaangażowanie mężczyzn w sferę rodzinną rośnie w kolejnych pokoleniach to nadal głównie na kobietach spoczywa obowiązek organizacji życia rodzinnego (63% kobiet decyduje o tym co się spożywa w porównaniu do 4% mężczyzn; 47% kobiet opiekuje się osobami chorymi, starszymi lub wymagającymi pomocy w porównaniu do 8% mężczyzn).

* * *

19 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki badań. Jej organizatorem jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w godzinach od 10 do 14.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do 12 kwietnia 2016 roku. Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać e-mail na adres: geq@uj.edu.pl. W tytule e-maila należy wpisać „Konferencja GEQ", a w jego treści swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, afiliacja).

Projekt finansowany jest z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, Jego realizatorami są Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centre for Gender Research i Institute of Health and Society Uniwersytetu w Oslo oraz Katedrą Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.geq.socjologia.uj.edu.pl.

Polecamy również
Mądra Książka Roku 2018
Mądra Książka Roku 2018
Kryminalistyka od kuchni cz. II
Kryminalistyka od kuchni cz. II
Smartfon zamiast kilofa. Archeologia w XXI wieku
Smartfon zamiast kilofa. Archeologia w XXI wieku
Mistrz Polikarp dyskutuje ze Śmiercią – prof. Maciej Włodarski o odnalezieniu nieznanego wydania utworu
Mistrz Polikarp dyskutuje ze Śmiercią – prof. Maciej Włodarski o odnalezieniu nieznanego wydania utworu