Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki humanistyczne i społeczne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk”

„Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk”

Książka autorstwa ponad dwudziestu ekspertów rozmaitych dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, w tym badaczy zrzeszonych w Radzie Klimatycznej UJ, poruszająca różne aspekty kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest już dostępna dla każdego zainteresowanego.

„Naukowych dowodów na kryzys mamy wystarczająco dużo, ale działania podejmowane na ich gruncie są niewspółmierne do skali i tempa zmian koniecznych, aby nie dopuścić do katastrofy. Jak zatem mówić o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, by to zmienić i móc rozpocząć adekwatne do sytuacji działania?”

Najnowsza publikacja wydana dzięki wysiłkowi pokaźnego grona ekspertów zajmujących się tematami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz z nadchodzącym kryzysem klimatycznym jest próbą wyjścia do szerokiego otoczenia z bańki utworzonej przez naukowców dla innych naukowców. Autorzy publikacji otwarcie sprzeciwiają się także obecnemu przyzwoleniu na polityczny status quo, który łączy się z brakiem adekwatnych działań oraz ignorowaniem głosu nauki. Książka dostarcza rzetelnej, naukowej wiedzy przekazanej w sposób charakteryzujący najwyższe dziś standardy popularyzatorskie, tak w swoim języku, jak w tonie prowadzonej narracji. Dzięki temu, jej przystępna treść w bardzo dosadny sposób trafia do każdego zainteresowanego czytelnika, bez względu na stopień jego obycia z tematem.

„To głos na rzecz zwrotu akademii ku społeczeństwu, pełnemu emocji, o potężnej wyobraźni i mocy politycznej, świadomemu, że nie przetrwa w oderwaniu od przyrody”.

Problem nadchodzących zmian jest w książce ukazany w całej swojej złożoności, zarówno z perspektywy nauk przyrodniczych, czyli dominujących dziś w dyskursie na temat kryzysu klimatycznego, jak i społecznych oraz humanistycznych. Pojawiają się w niej także głosy osób zaangażowanych w działania praktyczne oraz na polu sztuki i kultury. Tym samym, w zaprezentowanej publikacji współdziała kilkanaście gałęzi ludzkiej działalności. Wypowiedzi poszczególnych autorów, poza wkładem merytorycznym, opatrzone są także osobistymi refleksjami, które dodatkowo łamią stereotyp „nauki dla naukowców”, w bardzo wyraźny sposób uwidaczniając, że starania drugiej strony nie skupiają się tylko i wyłącznie wokół troski o własny dorobek badawczy, ale dotyczą także spraw ludzkich, tych bardziej emocjonalnych.

Autorzy opisując historię zmian klimatycznych na Ziemi, prowadzą nas od archaiku do antropocenu, ukazując zależności i relacje pomiędzy historycznym przegrzewaniem planety, a tym, który odbywa się współcześnie. W dobitny sposób informują o błyskawicznej utracie zróżnicowania biologicznego, za którą odpowiada człowiek. Podważają paradygmaty nieskończonego wzrostu, który zwodzi niekończącą się eksploatacją natury. Kontrastują nadprodukcję żywności i nadmierne użytkowanie terenów uprawnych z głodem, niedożywieniem oraz biedą ludności rolniczej tzw. globalnego Południa. Objaśniają „wadliwość fabryczną” mechanizmów poznawczych ludzkiego mózgu, opartą na zasadzie ciągłej chęci sięgania po więcej, która w dzisiejszej sytuacji nadmiaru staje się destrukcyjna.

„To głos na rzecz zwrotu akademii ku społeczeństwu, pełnemu emocji, o potężnej wyobraźni i mocy politycznej, świadomemu, że nie przetrwa w oderwaniu od przyrody”.

 

Książka dostępna jest dla wszystkich pod tym linkiem.

Polecamy również
Zrozumieć, zamiast dyscyplinować

Zrozumieć, zamiast dyscyplinować

Nocna zmiana, czyli pestycydy szkodzą bez względu na porę doby

Nocna zmiana, czyli pestycydy szkodzą bez względu na porę doby

Zielona Sahara, czyli jak powstał starożytny Egipt

Zielona Sahara, czyli jak powstał starożytny Egipt

Zanim przyjdą po nas z grabiami

Zanim przyjdą po nas z grabiami