Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy dawniej, teraz i w przyszłości [video]

Lasy dawniej, teraz i w przyszłości [video]

Geografowie z UJ razem z naukowcami ze Szwajcarii badają, jak zmieniły się lasy Karpat i Alp w ciągu ostatnich 150 lat oraz jak te zmiany kształtować się będą w przyszłości.

W jaki sposób i w jakim stopniu zmiany użytkowania ziemi i zmiany klimatyczne, zachodzące w ciągu ostatnich 150 lat wpłyną na zmiany powierzchni lasów i bioróżnorodność w przyszłości? Czy procesy te mają podobny charakter w Alpach Szwajcarskich i Karpatach Polskich? Aby odpowiedzieć na te pytania Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji oraz Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, wspólnie ze Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL realizują projekt "FORECOM - Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications" (www.gis.geo.uj.edu.pl/forecom ), finansowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Posłuchajcie: Reportaż Magdaleny Skawińskiej pt. "Las wraca na swoje" (PR Trójka)

Dlaczego zmiany powierzchni lasów mają tak istotne znaczenie? Z wielu powodów – po pierwsze lasy wpływają na klimat, m.in. poprzez pochłanianie CO2. Zwiększanie się powierzchni lasów znacząco wpływa też na bioróżnorodność, czy to stwarzając lepsze warunki bytowania dużym drapieżnikom, jak wilki czy niedźwiedzie, czy też, poprzez zarastanie łąk i pastwisk, przyspieszając zanik bogatych zbiorowisk roślinnych, powstałych na skutek wieloletniej działalności człowieka. Lasy wpływają także na retencję wody w zlewniach górskich, co ma istotne znaczenie przy ograniczaniu skutków powodzi. Jednocześnie wzrost powierzchni lasów oznacza zanik tradycyjnych krajobrazów górskich, które przyciągają turystów i stanowią dziedzictwo kulturowe regionu.

Aby odtworzyć i prześledzić zmiany powierzchni lasów, naukowcy pracujący w projekcie FORECOM wykorzystują całe spektrum różnorodnych danych, od XIX-wiecznych map wojskowych, poprzez archiwalne fotografie, zdjęcia lotnicze i satelitarne, po dane ze skaningu laserowego. Zastosowanie tak różnorodnych danych pozwoli na stworzenie dokładnych map cyfrowych, umożliwiających szczegółową analizę zmian. Zespół badawczy ma w planach zarówno publikowanie artykułów naukowych, jak i przedstawienie wyników prac praktykom i władzom samorządowym. Poznanie przeszłości jest bowiem kluczem do tego, by zrozumieć przyszłość, czyli odpowiednio planować i zarządzać zasobami przyrodniczymi obszarów górskich.

 

Zmiany przestrzeni zalesionych, zmiany społeczne, technologie badań w filmie projektu FORECOM:

Polecamy również
Zmiany klimatu tworzą nowe wyspy [video]
Zmiany klimatu tworzą nowe wyspy [video]
Druk 3D rewolucjonizuje medycynę. Przykładem model wątroby stworzony na UJ [video]
Druk 3D rewolucjonizuje medycynę. Przykładem model wątroby stworzony na UJ [video]
Kiedy słuch widzi rytm [video]
Kiedy słuch widzi rytm [video]
Modraszki, bogatki, szmaragdziki i piłodziób
Modraszki, bogatki, szmaragdziki i piłodziób