Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak lepiej zapobiegać chorobom serca?

Jak lepiej zapobiegać chorobom serca?

Rocznie z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera ponad 17 milionów osób. Tym samym, schorzenia kardiologiczne są dzisiaj najpoważniejszą i najczęstszą przyczyną umieralności ludzi na świecie. W Polsce odpowiadają one za ponad 40% wszystkich zgonów. Przy tak ogromnym ryzyku odpowiednie oszacowanie zagrożenia chorobami naczyniowo-sercowymi jest niezmiernie ważne. W ostatnim czasie badacze z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM przyczynili się do dostosowania oceny ryzyka do uwarunkowań występujących w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ocena ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i ich groźnych dla życia powikłań, przyczynia się do racjonalnego doboru metod prewencji i leczenia. Ocena ryzyka w oparciu o wiek i płeć oraz o pomiary ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu we krwi i informację o paleniu tytoniu (SCORE) jest zalecana przez międzynarodowe grupy eksperckie i staje się integralną częścią codziennej praktyki lekarskiej.

Celem badania, którego wyniki ukazały się w ubiegłym tygodniu w European Heart Journal, było dostosowanie oceny ryzyka SCORE do uwarunkowań występujących w  Europie Srodkowo-Wschodniej, a także określenie korzyści z dodatkowego użycia informacji o siedmiu, prostych do zbadania, czynnikach behawioralnych i psychospołecznych.

Do badania użyto danych z projektu HAPIEE (Health Alcohol and Psychosocial factrors in Eastern Europe), w ramach którego przebadano łącznie ponad 30 tys. osób w Czechach, w Polsce i w Rosji.

Wyniki projektu HAPIEE wzmacniają argument, że czynniki psycho-społeczne są ważne dla zrozumienia zagrożenia chorobami naczyniowo-sercowymi oraz dla opracowania skutecznych metod zapobiegania tym chorobom.

Porównano trzy metody oceny ryzyka:

  • tradycyjny, powszechnie stosowany algorytm oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE,
  • algorytm SCORE, specjalnie dostosowany do użycia w Europie Wschodniej, oraz
  • nowy opracowany algorytm HAPIEE-SCORE, który zakładał dołączenie danych dotyczących czynników behawioralnych i psychospołecznych.

Wykazano, że oszacowanie ryzyka przy użyciu algorytmu SCORE dostosowanego do warunków w Europie Wschodniej było dokładniejsze niż przy użyciu oryginalnego modelu SCORE, a dodanie do algorytmu informacji dotyczących czynników behawioralnych i psychospołecznych, dodatkowo poprawiło dokładność oceny.

Wyniki badania dostarczają lekarzom i ekspertom ds. zdrowia publicznego nowych, zweryfikowanych metod oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, które w krajach Europy Wschodniej działają lepiej niż metody stosowane dotychczas. Jest to ważne, ponieważ współczynniki umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych są co najmniej dwukrotnie wyższe w tych krajach w porównaniu ze średnią dla Europy Zachodniej. Tych różnic nie można w pełni wyjaśnić różnicami w sposobie leczenia lub różnicami w narażeniu na klasyczne czynniki ryzyka. Istnieją natomiast przesłanki, że istotną rolę mogą odgrywać czynniki psycho-społeczne. Wyniki projektu HAPIEE wzmacniają argument, że czynniki psycho-społeczne są ważne dla zrozumienia zagrożenia chorobami naczyniowo-sercowymi oraz dla opracowania skutecznych metod zapobiegania tym chorobom. Ponadto, wyniki wskazują, że informacje o tych czynnikach powinny być lepiej zintegrowane z danymi zbieranymi w systemie opieki zdrowotnej.

 

Prof. dr hab. Andrzej Pająk
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

-----------

Publikacja:

T Tillmann, K Läll, O Dukes, G Veronesi, H Pikhart, A Peasey, R Kubinova, M Kozela, A Pająk, Y Nikitin, S Malyutina, A Metspalu, T Esko, K Fischer, M Kivimäki, M Bobak. “Development and validation of two SCORE-based cardiovascular risk prediction models for Eastern Europe: a multicohort study”, European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehaa571

Link do strony internetowej z pełnym tekstem artykułu:

https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehaa571  

Polecamy również
Szczepionka przeciwko malarii – przełom?
Szczepionka przeciwko malarii – przełom?
Czym grozi „sto lat”? [Tydzień Mózgu 2020]
Czym grozi „sto lat”? [Tydzień Mózgu 2020]
Zanim trafią do apteki
Zanim trafią do apteki
Nobel 2020 z medycyny za odkrycie WZW C
Nobel 2020 z medycyny za odkrycie WZW C